Skip to main content

Spokojný Naplnený Šťastnejší Zdravší život.

Udržateľnosť, Prosperovanie.

Čo je to Lifestyle medicína?

Medicína životného štýlu je medicínska špecializácia, ktorá využíva rôzne terapeutické zásahy do životného štýlu ako hlavný spôsob liečby chronických stavov vrátane, ale nie výlučne, kardiovaskulárnych chorôb, cukrovky 2. typu a obezity. Lekári s certifikáciou v oblasti medicíny životného štýlu sú vyškolení na to, aby na základe medicíny založenej na dôkazoch uplatňovali zmeny životného štýlu a holistický prístup v liečbe týchto ochorení a pri intenzívnych zmenách až zvrátili tieto chorobné stavy.

Uplatňovanie šiestich pilierov medicíny životného štýlu – plnohodnotná strava, stravovací režim s prevahou rastlín, fyzická aktivita, regeneračný spánok, zvládanie stresu, vyhýbanie sa rizikovým látkam a pozitívne sociálne prepojenia – poskytujú tiež účinnú prevenciu týchto stavov.

6 pilierov Lifestyle medicíny

Strava

Dôkazy podporujúce celostnú rastlinnú stravu na prevenciu, liečbu a zvrátenie mnohých chronických ochorení.

Viac info

Pohyb

Pravidelným cvičením k celkovému zdraviu a životaschopnosti.

Viac info

Zvládanie stresu

Pravidelné relaxačné, dychové a meditačné cvičenia podporujú vnútornú rovnováhu, zlepšujú zvládanie stresu a zvyšujú imunitu.

Viac info

Láska a sociálne kontakty

Rešpekt k sebe podporuje rešpekt k ostatným. Sociálne kontakty podporujú zdravie a šťastnejší život.

Viac info

Spánok

Dostatok spánku je potrebný na regeneráciu tela a mysle už na úrovni jednotlivej bunky. Zlepšenie kvality spánku môže zlepšiť rozsah pozornosti, náladu, inzulínovú rezistenciu a môže znížiť hlad, malátnosť a ďalšie.

Viac info

Vyhýbanie sa návykovým látkam

Fajčenie, pravidelné užívanie alkoholu, pravidelné užívanie stimulujúcich nápojov, prípadne akékoľvek užívanie drog je spojené so zvýšeným rizikom rôznych chronických ochorení, či smrti.

Viac info

Prevencia, liečba, zvrátenie mnohých chronických ochorení.

Gram prevencie sa vyrovná tone liečby.

Ochorenia, ktoré dnes môžeme riešiť zmenou životného štýlu sú:

 • ochorenia srdca, ako aj tie najzávažnejšie ako je srdcové zlyhávanie,
 • cukrovka 2. typu, prediabetes,
 • určité druhy rakoviny – prsník, prostata, rakovina hrubého čreva,
 • vysoký krvný tlak,
 • vysoké hladiny cholesterolu,
 • obezita, nadváha,
 • včasné štádia demencie,
 • niektoré autoimunitné ochorenia,
 • depresia a úzkosti,
 • hormonálna nerovnováha,
 • gastrointestinálne ťažkosti a ochorenia.

Vedecké výskumy

Dnešné výskumy naznačujú a dokazujú, že na bunkovej úrovni sa dá mnohým ochoreniam zabrániť, spomaliť alebo zvrátiť a to zmenou životného štýlu resp. životným štýlom.

Až 80% chronických ochorení sa dá predísť správnym životným štýlom.
Dnešná éra medicíny je érou životného štýlu.

Čo robí ľudí šťastnejšími? Je dokázané, že rozvíjanie určitých vlastností nás robí šťastnejšími a zdravšími. Rozvíjajme vďačnosť, štedrosť, súcit a pomáhajme druhým.