Skip to main content

Vyhýbanie sa návykovým látkam

Domovská stránka » 6 pilierov » Vyhýbanie sa návykovým látkam

Fajčenie

Užívanie tabaku, či expozícia tabakom je ekonomicky veľmi nákladná či už na zdravotnú starostlivosť alebo pre stratu produktivity. Fajčenie je jeden z najväčších preventabilných príčin chorobnosti a úmrtnosti vo svete. Globálne umrie 8 miliónov ľudí predčasne každý rok priamo alebo nepriamo vystavením sa tabaku. Väčšina ľudí čo užívajú tabak pochádzajú z nižších ekonomických vrstiev. Tabakové výrobky zabíjajú každého druhého človeka, ktorý ich užíva.

Najčastejšie ochorenie spojené s fajčením tabaku

 • Rakovina
 • Kardiovaskulárne ochorenia
 • Respiračné ochorenia.

Fajčenie zvyšuje riziko:

Cukrovky, reumatoidnej artritídy, porúch imunitného systému, problémy s reprodukciou, znižuje kvalitu života, zhoršuje hojenie rán, tuberkulózu, komplikácie počas tehotenstva, erektilnú dysfunkciu, makulárnu degeneráciu sietnice, zlomeniny kostí, zhoršuje liečenie nádorových ochorení.

Alkohol

Užívanie alkoholu, či už v malej miere alebo väčšej má svoje zdravotné riziká.

Chorobnosť a sekundárna úmrtnosť na nadmerné užívanie alkoholu sa zvyšuje, keďže rastie aj počet ľudí, ktorí nadmerne pijú alkohol. Alkohol sa dnes považuje za karcinogén. A čím viac alkoholu pijeme tým je riziko vyššie.

Rakoviny, ktoré sú dnes jednoznačne spojené s alkoholom:

 • Hlava a krk
 • Pažerák
 • Pečeň
 • Prsník (u žien)
 • Hrubé črevo

Nadmerné užívanie alkoholu zvyšuje riziko tiež:

 • Vysokého krvného tlaku
 • Mŕtvice
 • Neúmyselné poranenia
 • Pôrodnícke komplikácie – potraty, predčasné porodenie, komplikácie plodu ako fetálny alkoholový syndróm.

Je pravda, že víno obsahuje určité benefity pre kardiovaskulárny systém ako antioxidanty, protizápalové komponenty ako sú fenoly v hrozne ako je resveratrol, kvercetín a katechín. Avšak treba brať do úvahy celkové benefity a risk aj pre iné zdravotné riziká. Pričom ako bolo spomenuté vyššie, benefit je v hrozne nie vo víne ako alkoholovom nápoji.

Nárazové pitie (počas flámu) sa zvyšuje čím majú ľudia vyšší príjem. Muži majú vyššiu tendenciu k nárazovému pitiu ako ženy, a čo sa týka rasy belosi, pijú častejšie ako černosi, či Ázijci.

A čo sa týka ostatných návykových látok medzi ostatné najčastejšie zakázané látky patria marihuana, kokaín, heroín, halucinogény, inhalanty, nemedicínske užívanie liekov na predpis ako sú lieky od bolesti (opiáty), trankvilizéry, stimulanty, sedatíva.