Skip to main content

Cenník

Domovská stránka » Cenník

Cena za hodinovú konzultáciu 90 €

V cene je zahrnuté: 

 • vyšetrenie prístrojom Inbody (zloženie telesného tuku a minerálov)
 • vyšetrenie ciev a úrovne stresu a imunity
 • po dohode odber krvi na vybrané parametre
 • materiály
 • kontrolná telefonická konzultácia (20 min)

Záujem iba o diagnostiku prístrojom InBody: 30 €

Vyšetrenie zahrňuje: 

 • Zloženie tela (celková voda, voda vnútrobunková, voda mimobunková, bielkoviny, minerálne látky, hmotnosť tuku, hmotnosť)
 • Analýza sval-tuk (hmotnosť, hmotnosť kostrových svalov, hmotnosť tuku)
 • Analýza obezity – BMI, percento tuku
 • Segmentálna analýza svaloviny (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha)
 • Segmentálna analýza tuku (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha, pravá noha)
 • Analýza telesnej vody
 • Zhodnotenie kondície
 • Kontrola hmotnosti (odporúčaná hmotnosť, kontrola tukov, kontrola svalov)
 • Interpretácia pomocou QR kódu
 • Skúmané parametre (bazálny metabolizmus, pomer pasu k bokom, viscerálny tuk (VFA), ABSI index
 • Obvody tela
 • Celková hmotnosť bunkovej hmoty
 • Celková hmotnosť kostrových minerálov
 • Obvod ľavej paže bez tuku
 • Prediction index
 • História merania, grafové vyhodnotenie histórie, porovnávanie jednotlivých parametrov medzi sebou

Pokiaľ budete mať záujem o konzultáciu s výživovým poradcom ohladne jedálnička so zameraním na rastlinnú stravu, odporúčame vám kontakt: Katalin Hodossy

https://hodossykatalin.wixsite.com/akonarastlinnustravu

Poradensto je možné riešiť online cestou, nemusíte teda nikam chodiť 🙂

Samostatné vyšetrenie ciev a úrovne stresu a imunity prístrojom MaxPulse: 28 €