Skip to main content

O mne

Som všeobecná lekárka pre dospelých. Vyštudovala som Všeobecné lekárstvo na Jesseniovej  lekárskej fakulte v Martine v roku 2009, v roku 2014 som získala diplom zo Špecializačného štúdia Všeobecné lekárstvo na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Odvtedy vykonávam vlastnú prax v odbore.

Od roku 2022 študujem lifestylovú medicínu, vedecko-medicínsky odbor zameraný na holistický prístup k pacientovi, liečení príčin ochorení na základe medicíny založenej na dôkazoch. Odbor študujem v zahraničí – USA a Veľká Británia. Takmer celý svoj život som zasvätila zdravému životnému štýlu, zdravej strave, cvičeniu jogy. Nie je mi lahostajné zdravie ludí, planéty ci život zvierat, s ktorými zdielame spolocný priestor.

.

Rada učím ľudí ako zdravo žiť, učiť ich rozmýšľať nad tým ako žijeme, ako sa chováme k sebe, k druhým, ale aj k planéte či zvieratám. Život, ktorý nežijem len pre seba, ale aj službou pre druhých je pre mňa naplňujúci, radostnejší a zmysluplnejší. Verím, že všetci by sme si mali navzájom pomáhať. Je zistené, že vlastnosť akou je štedrosť a súcit uzdravujeme naše telo.

Som členkou: 

  • Americkej školy lifestylovej mediciny, https://lifestylemedicine.org,
  • Výboru lekárov pre zodpovednú medicínu, https://www.pcrm.org
  • Projektu Plantrician, zväz lekárov odporúčajúcich rastlinný spôsob stravovania na zvrátenie ochorení, https://plantrician.org
  • Združenia doktorov v Anglicku zaoberajúcich sa vplyvu rastlinnej stravy na chronické ochorenia, https://plantbasedhealthprofessionals.com

Moje odporúčané zdroje ohľadne výživy: