Skip to main content

Láska a sociálny kontakt

Domovská stránka » 6 pilierov » Láska a sociálny kontakt

Láska, intimita a pocit podpory uzdravuje, osamelosť a izolácia sú smrteľné.

V našej kultúre panuje epidémia osamelosti, izolácie a odcudzenia. Jedna tretina ľudí v industrializovaných krajinách je osamelá. Počet samovrážd sa za posledných dvadsať rokov zvýšil o mnoho percent.

Samota je veľmi silný faktor, ktorý ovplyvňuje naše zdravie, dobrý pocit, prežitie.  Napríklad osamelosť spôsobuje chronický emocionálny stres a nadmernú aktiváciu sympatikového nervového systému. Zápal je tiež výrazne zvýšený u ľudí, ktorí sú osamelí alebo depresívni, sprostredkovaný je zmenami v C-reaktívnom proteíne, interleukínoch a iných mechanizmoch.

Vedci zdokumentovali, že osamelosť tiež zapína (teda upreguluje) génovú expresiu vo viac ako tisícke génov spojených s chronickými chorobami. Medzi ne patrí opäť zapnutie génov, ktoré podporujú chronický zápal, aktivácia imunity a bunkovej proliferácie a vypínanie protizápalových génov.
Na druhej strane láska a intimita majú svoje liečivé účinky prostredníctvom tých istých mechanizmov, ale pozitívnym spôsobom.

Napríklad sociálna podpora tlmí stresovú reakciu zmenou génovej expresie v mozgu, najmä v amygdale, časti mozgu, ktorá reguluje stres.
Takisto keď často meditujeme alebo robíme  iné relaxačné techniky, ktoré pomáhajú upokojiť myseľ a telo, aj keď to robíme osamote, paradoxne nám umožňujú priamo zažiť ešte väčší pocit prepojenosti s ostatnými a so sebou samým. Jedna randomizovaná kontrolovaná štúdia, zistila že len osem týždňov meditácie znižuje osamelosť a známky zápalu.

Podporné skupiny

Existujú dôkazy aspoň z 15tich randomizovaných kontrolovaných štúdií s ľuďmi, ktorí majú rakovinu, ktoré naznačujú, že účinná psychosociálna podpora predlžuje dĺžku života, ako aj zlepšuje kvalitu života, zatiaľ čo chronická depresia predpovedá horšiu prognózu. Prítomnosť chronických stresových hormónov, ako je kortizol, predpovedá rýchlejšiu progresiu rakoviny. Zápalové procesy ovplyvňujú rast a progresiu rakoviny.

Aktivita sympatického nervového systému, dĺžka telomér, aktivita telomerázy a expresia onkogénu sú ovplyvnené stresom a môžu ovplyvniť rast rakoviny. Jedna klasická randomizovaná kontrolovaná štúdia zistila, že ženy s metastázujúcim karcinóm prsníka, ktoré navštevovali podpornú skupinu raz týždenne počas jedného roka, žili dvakrát dlhšie ako tie, ktoré tak neurobili, aj keď v oboch skupinách mali rovnakú konvenčnú liečbu, ako je ožarovanie a chemoterapia.

Sebaláska, Milovať a byť milovaný

Slovo „intimita“ pochádza z latinského intimatus, čo znamená dať najavo.“ „Zdravie“ pochádza z koreňa slova, ktoré znamená „uceliť“.  Slovo „jóga“ pochádza zo sanskrtského slova, ktoré znamená „pozývať, dať dokopy“ „jednotu.“ Sú to staré myšlienky, ktorých silu znovu objavujeme. Ide o to, že svoje pocity, ktoré dôverne rozpoznávate v sebe, a následne ich dávate najavo ostatným tým, že ich dôverne zdieľate.

Tento proces pomáha znižovať emocionálne symptómy, ktoré najčastejšie korelujú s chronickými chorobami, ako je izolácia, úzkosť, nepriateľstvo, stres, depresia a hnev. V podporných skupinách sa vytvára bezpečné prostredie pre ľudí, aby sa spojili sami so sebou, aby sa mohli spojiť s ostatnými. Začať so seba prijatím a vyjadrením svojich autentických pocitov je bránou k rozvoju súcitu a rešpektu k druhým, čo im umožní urobiť to isté.

Vyjadrovať svoje pocity, byť si vedomý svojich pocitov

Okrem meditácie či iných podobných techník, k lepšiemu zdraviu  Vám môžu pomôcť aj iné techniky, ako je napríklad vyjadrovanie svojich pocitov navonok.

Napríklad v podpornej skupine, kde sú ľudia s podobnými problémami  pocítite s nimi väčšie súznenie, keďže si prechádzajú podobnými ťažkosťami. Cvičenie vyjadrovania svojich skutočných pocitov Vám umožňuje dozvedieť sa viac o sebe, odhaľovaním a vyjadrovaním emócií, ktoré podnecujú Vašu voľbu správania.

Ak tento „vnútorný sval“ vedomia rastie, stáva sa viac jednoduchšie spojiť sa so sebou a vyjadriť svoje pocity viac jasnejšie a priamejšie ostatným –  všetky Vaše vzťahy budú benefitovať.

Počúvať s empatiou a súcitom

Keď počúvate iných, zdieľať svoje pocity o niečom, čo je pre nich dôležité, môžete vnímať svoje reakcie od nezáujmu a kritiky až po empatiu a súcit. S väčšou pravdepodobnosťou sa zmysluplne spojíte s ostatnými, keď sa odpojíte – či už doslovne alebo obrazne – tak, že budete skutočne prítomní, stretávať ľudí tam, kde sú, a počúvať so súcitom a bez posudzovania. Toto sa nazýva empatické počúvanie.

Rozprávanie a počúvanie môžu posilniť emocionálnu intimitu a zároveň znížiť odlúčenosť a osamelosť. Len málo z nás sa naučilo, ako počúvať druhých, tak aby sme sa s nimi  prepojili na hlbšej úrovni. Dobrou správou je, že ide o zručnosť, ktorá sa dá naučiť. Naučiť sa, ako sa hlbšie spojiť s ostatnými prostredníctvom empatického počúvania, čo zvyšuje emocionálnu intimitu a znižuje izoláciu a osamelosť. Ukázalo sa, že to má ochranný účinok proti rakovine, ochoreniam srdca, depresii a iným stavom.

Nesúdiť, nekritizovať, poradiť a uistiť

Jednoducho počúvať s otvoreným srdcom a spojiť sa nielen s tým, čo ten druhý zdieľa, ale navyše s tým, čo cíti – aj keď to nedokáže jasne vyjadriť. Otvorenie sa, počúvanie s empatiou a venovanie svojej plnej pozornosti, to všetko pomáha pestovať dlhotrvajúce intímne vzťahy.

Tu sú stratégie, ktoré môžete použiť pri počúvaní druhých bez toho, aby ste im dávali rady:

  • Buďte tichý. Jednoducho počúvajte. Nehovorte nič.
  • Používajte frázy, ktoré potvrdzujú, že je druhá osoba vypočutá, ako napríklad „rozumiem“ a „počujem ťa“.
  • Preformulujte druhej osobe to, čo cítite, že chce najviac zdieľať. Napríklad: „Môžem povedať, že je to veľmi znepokojujúce, „ Znie to, skutočne frustrovane“ alebo „Cítim, koľko radosti vám to prináša“.
  • Vyjadrite svoj súcit, napríklad: „To je teda niečo, brutál“ „To znie naozaj náročne“ „To musí byť také ťažké“, „Znie to, to, čo cítiš, tak ohromujúco“ alebo „Počujem ťa a je mi smutno, že veci sú pre teba teraz také ťažké“.
  • Vyvarujte sa nevyžiadaným radám, ako napríklad: „Ako to vidím ja, mali by ste/mal by si… alebo „Ak v tomto budete pokračovať… alebo „Pokiaľ ide o mňa, máte len dve možnosti…“ Pamätajte si, že aj rada, aj keď je dobre mienená, je formou posudzovania, a naznačuje že druhá osoba nie je schopná vyriešiť svoj vlastný problém.
  • Odolajte nutkaniu povedať o sebe dlhší príbeh. Všetko, čo zdieľate, držte stručné, aby ste neodviedli pozornosť od toho, čo je zdieľané. Buďte si vedomý, že to môže prerušiť tok, ktorý ukazuje to, čo práve cítia.
  • Vyhnite sa prílišnému kladeniu otázok a hľadaniu informácií, ktoré vyvolávajú myšlienky a odvádzajú pozornosť od pocitov, o ktoré sa druhá osoba pokúša podeliť. Príklady takýchto otázok sú „Kto je váš lekár?“ alebo „Chceli by ste meno môjho lekára?“

Z knihy UnDo it! Dr.Dean Ornish, M.D and Anne Ornish.