Skip to main content

Kulinárska medicína

Domovská stránka » Kulinárska medicína

Kulinárska medicína

Ide o odbor založený na vedeckých dôkazoch, ktorý spája poznatky o výžive a kulinárske zručnosti, aby pomohli pacientom  v prevencii a liečbe chorôb súvisiacich so stravou.  Učí ich praktické zručnosti v príprave jedál, výbere kvalitných, zdravých potravín v spojení s ďalšími oblasťami života, ktoré podporujú naše zdravie ako je fyzická aktivita, mindfulness, potreby zvýšenej výživy, pestovanie. Pole kulinárskej medicíny vzniklo z potreby realizovať vzdelávanie o výžive založené na dôkazoch praktické a dostupné pre každého. Štúdie poukazujú na to, že jednoduché, cenovo dostupné a zdravé jedlá s využitím dostupných celostných rastlinných potravín sú uskutočniteľné najmä u zraniteľných skupín obyvateľstva s množstvom následným zdravotných a ekonomických výhod.

Zlá strava bola identifikovaná ako hlavný prispievateľ k predčasnej smrti a strate zdravého života rokov vo svete a diétne riziká sú spojené s 11 miliónmi úmrtí na celom svete ročne.

Veľmi málo času, ak vôbec nejaký, sa venujú študenti medicíny učiniu sa jednotlivých zložiek zdravej diéty, ako pripraviť zdravú stravu  a urobiť ju chutnou alebo ako efektívne poradiť pacientom robiť zdravé zmeny v stravovaní. Väčšina ľudí vie, že zelenina je pre nich dobrá, ale iba 1 z 10 detí a dospelých konzumuje denný odporúčaný počet porcií. Je pravdepodobné, že v hre je množstvo faktorov, hlavnou prekážkou je, že zelenina nebola prezentovaná ako chutné jedlo. Kľúčovým cieľom kulinárskej medicíny je prezentovať, že výber zdravých potravín ako nepredstaviteľne chutné 🙂

Kľúčovou prekážkou konzumácie zdravých potravín je široká dostupnosť chutných, rýchlych, lacných, nezdravých potravín.

Ďalším kľúčovým cieľom kulinárskej medicíny je, aby študenti pochopili, že aj zdravé jedlo môže byť chutné, rýchle a lacné, ak viete variť a plánovať jedlo. Pre tých, ktorí nemajú starostí ohľadom financovania ich stravovania a skôr sa obávajú časových obmedzení, je možné naučiť sa ako sa zdravšie stravovať na cestách a pripravovať rýchle a chutné jedlá za pár minút.

Kľúčové body

  • Takmer 80 % chronických chorôb, ktorým čelia ľudia vo vyspelých krajinách, sa dá predísť zmenou životného štýlu.
  • Mnoho sociálnych a štrukturálnych faktorov sťažuje konzumáciu dostatočného množstva ovocia a zeleniny u detí a dospelých.
  • Kľúčovým cieľom kulinárskej medicíny je ukázať odborníkom aj pacientom, že zelenina dokáže byť jednoduchá na prípravu, cenovo dostupná a chutná.
  • Začlenenie kulinárskej medicíny do lekárskej praxe má byť prispôsobené  záujmom pacienta, preferenciou potravín a pripravenosť na zmenu.